Analityczne i intuicyjne myślenie

Czarno-białe, gorące i zimne, puste i pełne- to wszystko naprzeciwko. Tak samo lewa i prawa półkula. Ważne jest zwłaszcza w odniesieniu do dzieci to by znać najlepszy sposób na integrowanie tych dwóch stron mózgu. Teoria odnosząca się dominacji półkul uznała, że każda ze strony mózgu obsługuje różne rodzaje myślenia. Zwyczajowo osoby bardziej myślące lewą stroną mózgu preferują myślenie analityczne i logiczne, a intuicyjne myślą ci o bardziej rozwiniętej prawej stronie mózgu. Czasem ludzie doświadczają trudności komunikacyjnych między dwoma półkulami. Pewne działania są kontrolowane przez różne strony mózgu, tak jak np. język po lewej stronie. Lewa półkula mózgu jest lepiej działająca w zadaniach które wykorzystują logikę, język i konieczność analitycznego myślenia. Odpowiada za krytyczne myślenie, numery i rozumowanie. Prawa strona mózgu jest lepsza w zadaniach, które wykorzystują kreatywność, ekspresję i intuicję. Odpowiada za rozpoznawanie twarzy, wyrażanie emocji, muzykę, kolor, obrazy, intuicję i kreatywność. Uczniowie, którzy w większości posługują się lewą stroną mózgu lubią pracować samodzielnie, w ciszy, bez wielu rozrywek, wolą naukę podczas wykładów a nie dyskusji. Lewostronnie uczący wolą planowanie i zarysy lekcji. Większość z tych uczniów to uczniowie doceniający znaczenie tradycyjnych wykładów i notatek. Prace badawcze, krzyżówki i wykłady powinny być wykorzystywane w ramach ich nauki. Natomiast uczniowie o bardziej rozwiniętej prawej stronie są skorzy do pracy w grupach, lubią opcję komunikacji, korzystają z muzyki, projektowania i wolą wypracowania. Ci uczniowie nie preferują struktury tworzenia zabawy i aktywne sposoby uczenia się są bardzo przez nich doceniane. Większość tych uczniów to uczniowie wizualnie się uczący, czyli muszą korzystać z polisensorycznych sposobów uczenia się. Gry i interaktywne nauczanie powinny być wykorzystywane przez nich do nauki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: