Bezpieczeństwo w szkolnym labolatorium

Ten artykuł zawiera kilka instrukcji bezpieczeństwa dotyczących bezpieczeństwa w szkolnym laboratorium. Należy pamiętać, że jednym z najważniejszych środków ochrony są okulary ochronne więc należy zawsze nosić okulary ochronne, w szczególności gdy chodzi o bezpieczeństwo w laboratorium. Ponadto wiele szkół i miejsc pracy mają regulamin, który zmusza uczniów i pracowników do tego, by nosili okulary ochronne, gdy tylko są w pracowni chemicznej czy też biologicznej w celu ochrony oczu, które są jednym z najbardziej wrażliwych narządów jaki posiadamy. Poniżej można znaleźć kilka zasad bezpieczeństwa w laboratorium. Przeczytaj je i sprawdź, czy masz jakąś wątpliwość, którą chciałbyś się w odniesieniu do tego zająć. Wszystkie eksperymenty powinny być prowadzone pod nadzorem nauczyciela, aby zapewnić przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa laboratorium szkolnego. Sprzęt z laboratorium powinien być używany jedynie po wyjaśnieniu nauczyciela i po pełnym zrozumienie tego, co jest wymagane w danym eksperymencie i za zgodą nauczyciela w celu utrzymania bezpieczeństwa. Podczas podgrzewania materiałów lub narzędzi trzeba trzymać je odpowiednim uchwytem wykonanym z materiałów, które mają niski współczynnik przewodzenia ciepła. Studenci nie powinni wdychać żadnych materiałów chemicznych bo wdychanie tych materiałów może spowodować znaczne szkody. Nigdy nie mieszaj różnych materiałów,chyba że podane są wyraźne instrukcje do zrobienia tego w laboratorium pod okiem nauczyciela. Podczas mieszania materiałów należy nosić okulary ochronne szczególnie z uwzględnieniem w tych kontaktach określonych procedurami bezpieczeństwa laboratorium. Podczas wrzenia materiału płynnego w probówce ciecz musi być skierowana do otworu rury tak, aby nie było zagrożenia w przypadku ekstremalnego wrzenia. W każdym przypadku należy nosić okulary ochronne, aby chronić twarz.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: