Dziecko z dala od strefy komfortu

Rodzice powinni starać się zrozumieć korzyści z wycieczek szkolnych mimo rosnącej obawy o bezpieczeństwo dzieci i stan przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach. Wycieczki szkolne są niezwykle cenne dla wszechstronnego rozwoju dziecka. Główną korzyścią jest nabywanie dojrzałości, która pochodzi od bywania w nietypowym środowisku i konieczność podjęcia większej odpowiedzialności niż w przypadku, gdy jest się blisko swoich rodziców czy w strukturze środowiska szkolnego. Podróżowanie z dala od środowiska szkolnego i klasy ma ogromne korzyści, które nie mogą być realizowane w szkole. Będąc z dala od szkoły na wycieczce, szczególnie w innym środowisku jak na wsi czy w obcym kraju dzieci są z dala od swojej strefy komfortu i muszą się dostosować. To niesie ze sobą dojrzałość dla dziecka. Plusem jest też wymiar rozwoju umiejętności społecznych, pracy zespołowej, zaufania i więzi. Rodzice i nauczyciele mogą zobaczyć w ciągu zaledwie kilku dni wpływ na ucznia takiej wycieczki. Mogą zobaczyć gotowość do podjęcia odpowiedzialności gdy wychodzą z tej strefy komfortu. Nieśmiali uczniowie często działają dużo bardziej pewnie w nowym otoczeniu, gdzie mogą wyrazić się bardziej. Nowe możliwości dla działań edukacyjnych mogą inspirować uczniów do podjęcia nowej aktywności i próbowania rzeczy niezwykłych, co prowadzi do poszukiwania nowych zainteresowań i pasji, jak również daje mocne punkty odniesienia , aby próbować nowych rzeczy. Uczenie się na wycieczkach szkolnych jest znacznie bardziej aktywne niż bierne lekcje co może sprawić, że uczniowie korzystają z różnych stylów uczenia się. Rodzice nie muszą się obawiać o wypadki, które ogólnie nie zdarzają się częściej niż w przypadku podróży do i ze szkoły. Szkoły muszą trzymać się ścisłych wytycznych w przygotowaniach do podróży. Podsumowując, wycieczki szkolne są idealne dla środowisk szkolnych, jak i edukacji społecznej w rozwoju dziecka.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: